Hur mycket behöver jag? Trämaskmedel

Tillbaka till produkten <–

130

 

 

 

 

 

 

 

 Obs! Åtgången är beroende av om man dränker in objektet, penslar på eller sprutar in det i virket. Har man t ex en byrå med maskätna ben men allt annat är fint, så ska benen dränkas medans resten inte behöver behandlas.