Cementgolv i ett våtutrymme, vilken av era produkter rekommenderar ni att jag ska använda?

« Back to Previous Page
”Författare Kundfraga
Frågat den 8 oktober, 2014 08:58
”Kategori”: Golv
11335 ”visningar”

För en täckande behandling har vi Oljefärg 840, som är vår starkaste oljefärg, men den är egentligen inte tillräckligt stark för att klara av det slitaget som ett golv blir utsatt för utan kommer att slitas bort med tiden. 840 finns i vit och svart som kan brytas till grå.
Alternativt kan man behandla ytan med grå Hårdvaxolja 295 212. Det blir ingen hel täckande behandling men den blir mycket tålig.
I båda fallen ska ytan först grundas minst en gång med Grundolja 220 för att minska hur mycket cementen suger.
Både 840 och 295 ska målas tunt 2-3 gånger.

Alla behandlingar sker med 16-24 mellanliggande torktid.

”Författare Kristian Jensen, Färgriket AB
Besvarat på 8 oktober, 2014 09:00
« Back to Previous Page