VOC-halten av denna produkt är max 1 g/l, Eu-gränsvärdet är max 30 g/l (kategori ”a” fr o m 2010)

Visar alla 7 resultat

Visar alla 7 resultat