VOC-halten av denna produkt är max 1 g/l, Eu-gränsvärdet är max 400 g/l (kategori ”e” fr o m 2010)

1 produkt

1 produkt