VOC-halten av denna produkt är max 200 g/l, Eu-gränsvärdet är max 300 g/l (kategori ”d” fr o m 2010)

1 produkt

1 produkt