VOC-halten av denna produkt är max 480 g/l, Eu-gränsvärdet är max 700 g/l (kategori ”f” fr o m 2010)

Visar alla 2 resultat

Visar alla 2 resultat