Om Färgriket och LEINOS

Färgriket AB är generalagent för LEINOS Naturfarben, en av Tysklands största producenter av naturfärg.

Folder3

Så här beskriver LEINOS sin egen verksamhet:

”LEINOS war eine der ersten Marken, die für sich den Begriff „Naturfarbe“ in Anspruch nahm und bis heute prägte. Denn LEINOS Naturfarben werden weitestgehend aus Naturprodukten und naturidentischen Stoffen hergestellt.

In LEINOS Produkten sind nur ca. 150 Rohstoffe enthalten.”

Översättning: ”LEINOS var ett av de första märken som började använda begreppet ”naturfärg” och är fortfarande tongivande idag. LEINOS Naturfärg produceras till största delen ut av naturliga och naturidentiska råvaror*.

I LEINOS produkter ingår endast ca 150 olika råvaror. ”

LEINOS och vi ger våra kunder möjligheten att själv bedöma våra produkter genom att på hemsidan lista upp alla ämnen som ingår i de olika produkterna.

* Med naturliga råvaror menas ämnen som finns i naturen, såsom växtoljor, träharts, schellack och naturlatex, men även mineraler såsom ockra, lera, krita och järnoxider. Naturidentiska ämnen är sådana som kan produceras med exakt samma kemiska sammansättning som naturliga råvaror och under kontrollerade former.

Köksmöbler
IMG_6985
Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

3 + 20 =