Måla träfasad med oljefärg


Kategori:

Beskrivning

Mer information

Var

,

Rum/placering

,

Föremål/yta

Underlag

Arbetssteg

, , , ,

Färgtyp

Omgivning

Bas

Åtgångsguide

Åtgångsguide

Välj kulör från färgkarta

Välj kulör från färgkarta

Välj kulör enl NCS

Välj kulör enl NCS