Projekt: Måla vittrad fasad med kalkfärg

Beskrivning av projektet:

Måla en starkt vittrad fasad med Kalkfärg 665

Vilka produkter har använts?

Kalkfärg 665


1) Så här såg det ut innan behandlingen:

1) Fasaden är från början målad med en oljefärg, men har inte underhållits på decennier. Färgen har vittrad, putsen har försvagats och spruckit. Vi fick rådet att blästra och putsa om (till en kostnad av ca 2 miljoner kronor ! ), annars ville en ny omgång med oljefärg inte kunna fästa. Så vi bestämde oss att testa med Kalkfärg 665.

2) Förarbete:

2) För att inte skada den fina reliefen i onödan borstade vi endast bort löst sittande flagor. Sedan spädde vi Kalkfärgen med 20% vatten så den kunde tränga in i sprickorna och bakom kvarsittande flagor.

3) Resultat:

3) Så mycket bättre. Inte klart än, men det här var bara ett test för att se om lösningen klarar sommarhetta, höstregn och vinterns frost utan att lossna. Vilket den gjorde, som vi kan se nu 1,5 år senare. Sprickorna är tätade. Kalkfärgen förstärker den lösa putsen och är dessutom andningsöppen så att allt vatten som tränger in avdunstar mycket snabbare än det gjorde med den gamla oljefärgen. Nästa sommar ska hela huset målas. Fortsättning följer…

Så här gör man:

  1. Borsta och skrapa bort den flagnande färgen och all smuts och damm.
  2. Späda ut Kalkfärg 665 med 20%. Skvätta lite vatten på ytan och måla. Arbeta färgen in i alla sprickor. Måla inte i direkt sol. Bäst när det är fuktigt väder. Kalkfärgen är egentligen en tunn puts och behöver fukt för att härda.Måla Kalkfärg 665 med roller, borste eller bred pensel. Kan även sprutas. Fördela i alla riktningar. Färgen kan spädas med upp till 10-20% vatten även vid andra och tredje strykningen beroende på underlaget. Kraftigt sugande underlag ska fuktas med vatten före appliceringen.
  3. Måla 2-3 strykningar med 24 timmars mellanrum.

Den här produkten användes i projektet:

Kalkfärg 665

Till alla sugande underlag inomhus och utomhus som: kalkputs, cementputs, kalk-sandsten, cement, lättbetong, tegel och lerklining.