Översikt över lösningar vi erbjuder för ytor inomhus. Länkar till guider och produkter (i den mån vi har lagt upp dem).

Vi kommer efterhand ha guider till alla punkter. Guiderna tar fram produkter du behöver, hjälper dig att räkna ut åtgång, samt ger en fördjupad information och svar på fler frågor.

Översikt inomhus hur olika ytor kan behandlas

Våra vattenbaserade produkter är i hög grad andningsöppna, dvs de låter fukt pasera från rummet till väggen och tillbaka. Detta leder till att överskottsfukt kan tillfälligt buffras av vissa byggmaterial såsom lera, tegel, betong och trä så att risken minskas att luften i rummet blir kvavt eller att kondens och bildas.

Detta innebär dock att ytorna blir inte lika avtorkningsbara eller tvättbara jämfört ytor behandlade med våra oljebaserade produkter.

Våra vattenbaserade produkter rekommenderar vi därför till ytor som inte behöver tvättas av regelbundet.

Förarbete och förbehandling som kan behövas

 • Lös färg som färger av sig (t ex limfärg eller gammal kalkfärg) ska tvättas helt bort med vatten och en svamp, så att inget eller nästan inget färger av sig längre. Grundas sedan 1 eller 2 gånger med Väggfärgsprimer 620 utspädd 1:1 med vatten.
 • Om det behövs tvätta ytan med Målarsoda 950.
 • Rugga upp ej sugande färger med sandpapper korn 40.
 • Slipa ojämnheter med sandpapper korn 60-80.
 • Spackla hål, skarvar och sprickor med Finspackel 684. Slipa igen om det behövs.
 • Spacklade och andra kraftigt sugande ställen grundas med Väggfärgsprimer 620 utspädd 1:1 med vatten.

Alternativ 1, slät yta och jämn kulör

Alternativ 2, slät yta och livlig kulör eller kulört effekt

 • Måla 2 gånger med Väggfärg 660 och evt Pigment 668 för vit eller mildare kulörer eller
  Brytbas för Vägg- och Lerfärg 656 och Pigment 668 för kraftiga kulörer.
  Åtgången av Väggfärg är för båda strykningarna 300 ml/m², dvs 10 liter räcker till ca 30 m².
 • Blanda en lasyr utav Lasyrbindare 646 och Pigment 668 och lägg på enligt önskad effekt
  Ytan blir helmatt och avtorkningsbar.
  Räckvidden av 1 liter Lasyrbindare 646 är ca 70 m² per lager.
 • På denna släta ytan framträder penseldragen vid laseringen tydligt och det lämpar sig för målning av tydliga motiv.

Alternativ 3, strukturerad yta och jämn kulör

 • Måla 2 gånger med Strukturfärg 685 och evt Pigment 668.
  Ytan blir putsliknande och avtorkningsbar (med en fin borste och evt lite vatten).
  Åtgången är då för båda strykningarna 600 ml/m², dvs 10 liter räcker till ca 15 m².

Alternativ 4, strukturerad yta och livlig kulör

 • Måla 2 gånger med Strukturfärg 685 och evt Pigment 668.
  Ytan blir putsliknande och avtorkningsbar (med en fin borste och evt lite vatten).
  Åtgången är då för båda strykningarna 600 ml/m², dvs 10 liter räcker till ca 15 m².
 • Blanda en lasyr utav Lasyrbindare 646 och Pigment 668 och lägg på enligt önskad effekt.
  Ytan blir helmatt och avtorkningsbar.
  Räckvidden av 1 liter Lasyrbindare 646 är ca 70 m² per lager.
 • På denna strukturerade ytan blir laseringen jämnare.

Öka tåligheten

 • För att öka tåligheten kan man behandla ytan en gång med Väggfärgsprimer 620 utspädd 1:1 med vatten.
 • För att skydda ytan mot vattenstänk och gör den tvättbar kan den behandlas med Hårdvaxolja 290. Detta kommer att göra kulören djupare och evt lite ojämn, samt minska ånggenomsläppligheten.

Förarbete och förbehandling

 1. Lägg en Skarvremsa i skarvarna mellan skivorna. Fixera den med Finspackel 684.
 2. Spackla hål, skarvar och sprickor med Finspackel 684. Slipa om det behövs.
 3. Grunda hela ytan med Väggfärgsprimer 620 utspädd 1:1 med vatten.

Alternativ 1, slät yta och jämn kulör

Alternativ 2, slät yta och livlig kulör eller kulört effekt

 • Måla 2 gånger med Väggfärg 660 och evt Pigment 668 för vit eller mildare kulörer eller
  Brytbas för Vägg- och Lerfärg 656 och Pigment 668 för kraftiga kulörer.
  Åtgången av Väggfärg är för båda strykningarna 300 ml/m², dvs 10 liter räcker till ca 30 m².
 • Blanda en lasyr utav Lasyrbindare 646 och Pigment 668 och lägg på enligt önskad effekt
  Ytan blir helmatt och avtorkningsbar.
  Räckvidden av 1 liter Lasyrbindare 646 är ca 70 m² per lager.
 • På denna släta ytan framträder penseldragen vid laseringen tydligt och det lämpar sig för målning av tydliga motiv.

Alternativ 3, strukturerad yta och jämn kulör

 • Måla 2 gånger med Strukturfärg 685 och evt Pigment 668.
  Ytan blir putsliknande och avtorkningsbar (med en fin borste och evt lite vatten).
  Åtgången är då för båda strykningarna 600 ml/m², dvs 10 liter räcker till ca 15 m².

Alternativ 4, strukturerad yta och livlig kulör

 • Måla 2 gånger med Strukturfärg 685 och evt Pigment 668.
  Ytan blir putsliknande och avtorkningsbar (med en fin borste och evt lite vatten).
  Åtgången är då för båda strykningarna 600 ml/m², dvs 10 liter räcker till ca 15 m².
 • Blanda en lasyr utav Lasyrbindare 646 och Pigment 668 och lägg på enligt önskad effekt.
  Ytan blir helmatt och avtorkningsbar.
  Räckvidden av 1 liter Lasyrbindare 646 är ca 70 m² per lager.
 • På denna strukturerade ytan blir laseringen jämnare.

Öka tåligheten

 • För att öka tåligheten kan man behandla ytan en gång med Väggfärgsprimer 620 utspädd 1:1 med vatten.
 • För att skydda ytan mot vattenstänk och gör den tvättbar kan den behandlas med Hårdvaxolja 290. Detta kommer att göra kulören djupare och evt lite ojämn, samt minska ånggenomsläppligheten.

Utmaningen med att måla en lerklinat yta är dels att lera suger väldigt mycket, dels att leran börjar lösas upp om den blir för fuktig eller man arbetar för länge på samma ställe. Om ytan är väldigt sugande kan man i varje steg av grunding och målningen fukta ytan med lite vatten.

Förarbete och förbehandling

 • Grunda hela ytan med Väggfärgsprimer 620 utspädd 1:1 med vatten. Jobba snabbt och kör inte för länge på samma ställe.

Alternativ 1, slät yta och jämn kulör

Alternativ 2, slät yta och livlig kulör eller kulört effekt

 • Måla 2 gånger med Lerfärg 655 och evt Pigment 668 för vit eller mildare kulörer eller
  Brytbas för Vägg- och Lerfärg 656 och Pigment 668 för kraftiga kulörer.
  Åtgången av Väggfärg är för båda strykningarna 300 ml/m², dvs 10 liter räcker till ca 30 m².
 • Blanda en lasyr utav Lasyrbindare 646 och Pigment 668 och lägg på enligt önskad effekt
  Ytan blir helmatt och avtorkningsbar.
  Räckvidden av 1 liter Lasyrbindare 646 är ca 70 m² per lager.
 • På denna släta ytan framträder penseldragen vid laseringen tydligt och det lämpar sig för målning av tydliga motiv.

Öka tåligheten

 • För att öka tåligheten kan man behandla ytan en gång med Väggfärgsprimer 620 utspädd 1:1 med vatten.
 • För att skydda ytan mot vattenstänk och gör den tvättbar kan den behandlas med Hårdvaxolja 290. Detta kommer att göra kulören djupare och evt lite ojämn, samt minska ånggenomsläppligheten.

Måla på betong, puts och tegel

Förarbete och förbehandling

 • Grunda hela ytan med Väggfärgsprimer 620 utspädd 1:1 med vatten.
 • Mycket lös puts ska antingen tas bort och ytan putsas på nytt eller fixeras med Vattenglas K12. Test om ytan blev stark innan du målar.

Alternativ 1, slät yta och jämn kulör

Alternativ 2, slät yta och livlig kulör eller kulört effekt

 • Måla 2 gånger med Väggfärg 660 och evt Pigment 668 för vit eller mildare kulörer eller
  Brytbas för Vägg- och Lerfärg 656 och Pigment 668 för kraftiga kulörer.
  Åtgången av Väggfärg är för båda strykningarna 300 ml/m², dvs 10 liter räcker till ca 30 m².
 • Blanda en lasyr utav Lasyrbindare 646 och Pigment 668 och lägg på enligt önskad effekt
  Ytan blir helmatt och avtorkningsbar.
  Räckvidden av 1 liter Lasyrbindare 646 är ca 70 m² per lager.
 • På denna släta ytan framträder penseldragen vid laseringen tydligt och det lämpar sig för målning av tydliga motiv.

Alternativ 3, strukturerad yta och jämn kulör

 • Måla 2 gånger med Strukturfärg 685 och evt Pigment 668.
  Ytan blir putsliknande och avtorkningsbar (med en fin borste och evt lite vatten).
  Åtgången är då för båda strykningarna 600 ml/m², dvs 10 liter räcker till ca 15 m².

Alternativ 4, strukturerad yta och livlig kulör

 • Måla 2 gånger med Strukturfärg 685 och evt Pigment 668.
  Ytan blir putsliknande och avtorkningsbar (med en fin borste och evt lite vatten).
  Åtgången är då för båda strykningarna 600 ml/m², dvs 10 liter räcker till ca 15 m².
 • Blanda en lasyr utav Lasyrbindare 646 och Pigment 668 och lägg på enligt önskad effekt.
  Ytan blir helmatt och avtorkningsbar.
  Räckvidden av 1 liter Lasyrbindare 646 är ca 70 m² per lager.
 • På denna strukturerade ytan blir laseringen jämnare.

Öka tåligheten

 • För att öka tåligheten kan man behandla ytan en gång med Väggfärgsprimer 620 utspädd 1:1 med vatten.
 • För att skydda ytan mot vattenstänk och gör den tvättbar kan den behandlas med Hårdvaxolja 290. Detta kommer att göra kulören djupare och evt lite ojämn, samt minska ånggenomsläppligheten.

Alternativ 1, måla laserande:

Vanligen behöver man inte tänka på genomslag från varken kåda eller virkets färgämnen när man laserar, eftersom dessa ställen ändå syns som mörkare ställen under lasyren. För att lasyrens pigment kan tränga in i virket och ge en jämn kulör brukar manheller inte isolera kvistar .

 1. Lasyrbasen blandas utav 1 del Lasyrbindare 646 och 4 delar vatten, 1 liter blandas utav 200 ml Lasyrbindare 646 och 800 ml vatten.
 2. Bland i Väggfärg 660 i förhållande till hur täckande lasyren ska bli.
  2% betyder att man blandar 20 ml Väggfärg 660 i 1 liter lasyrbas.
  100% betyder i detta fall att det blandas 1 liter lasyrbas med 1 liter Väggfärg 660 dvs lika delar.
  Pennstrecken i botten visar hur täckande blandningen blir.
  För att hindra virket från att gulna behöver man använda minst 5% pigment och lägga på minst 80 ml/m².
 3. Man kan skapa lasyrer även med andra kulörer, t ex svart eller brunt med Pigment 668. Åtgången pigment är då jämförelsesvis lägre och beror på vilken kulör eller kulörblandning man väljer.

Alternativ 2, måla täckande:

 • Det är vanligt att Furuvirke innehåller kåda i sprickor och kring kvistar (mindre vanligt för gran, och lövträ såsom jbörk, ask, al och lind, innehåller ingen kåda) som kan slå igenom både vatten- och oljebaserade färger flera år efter man har målat. Dessa ställen ska först tvättas med T-sprit för att få bort så mycket av kådan som det går, och sedan isoleras med Kvistlack 955.
 • När furu och gran ligger ute och vittrar (ofta används sådant billigare virke till OSB-skivor) eller legat öppen i många år (stockar och bjälkar) kan det bildas ämnen som kan ge brunt genomslag, dvs att när man lägger på en vattenbaserad färg så lösas ämnen och ger ljusbruna fläckar på ytan en stund efter man har målat. Vad kan då göra är att
    • Acceptera att det kommer några få fläckar. I synnerhet OSB-skivor har man ofta på ställen där det ändå blir smutsig efterhand (garage, verkstad, stall etc)
    • Vänta och hoppas att det inte händer.
    • Händer det i alla fall kan man testa och lägga på lite mera färg och se om det räcker eller i alla fall minskar. Vi har testat lite och om man låter färgen torka i minst 4 dygn mellan varje nytt lager, brukar fläckarna kunna döljas efter 2-4 eftermålningar. Alternativt kan man måla ställen med Spärrgrund 815 eller Kvistlack 955 och sedan ny färg.
    • Man kan så klart också måla hela ytan med Spärrgrund 815 eller Kvistlack 955 först men det blir ganska dyrt och man kan då lika väl måla hela skivan med en oljefärg direkt.
 • En utmaning med panel är att virket drar ihop sig när det är torrt och expanderar när luftfuktigheten är hög. Målar man ytan när det är hög fukt så kommer omålade skarvar blir synliga när det blir tort igen. Man kan då antingen måla plankorna innan man sätter upp, eller måla skarvarna när det torrt (oftast tidigt på våren).

Med detta i åtanke så kan man måla både träpanel och OSB-skivor:

 1. Isolera kvistar på furupanel med Kvistlack 955.
 2. Grunda hela ytan med Väggfärgsprimer 620 utspädd 1:1 med vatten.
 3. Måla 2 gånger med
    • Väggfärg 660 för vit (NCS 0500-N eller 0401-Y20R till att vara exakt) eller
    • Väggfärg 660 och Pigment 668 för mildare kulörer eller
    • Brytbas för Vägg- och Lerfärg 656 och Pigment 668 för kraftiga kulörer.

  Ytan blir helmatt och avtorkningsbar.
  Åtgången för Väggfärgen är då för båda strykningarna 300 ml/m², dvs 10 liter räcker till ca 30 m².

I badrum och tvättstuga kan det tillfälligt bli så pass hög luftfuktighet att det bildas kondens. Om kondensen inte hinner torka bort innan det kommer nytt kan det på sikt bli mögel. Därför är ventilation viktigt i alla våtrum. Sedan kan man hantera den höga fukten på 2 sätt:

 • man kan göra allt så vattentät som möjligt. Detta har fördelen att all kondens och stänk kan rinna av. Nackdelen är att om det blir små sprickor i skyddet kan vatten tränga in och har svårt att komma ut igen och kan då bilda mögel bakom tätskiktet.
 • eller man bara skyddar de ställen där vattnet verkligen stänker och låter övriga ytor så andningsöppna som möjligt. Detta har fördelen att överskottsfukt i luften tillfälligt kan tas upp av väggarna och om dessa är bygda av material som kan buffra fukt, trä, lera, betong, tegel. Gips kan inte buffra fukt, men kan låter den snabbt passera till evt bakomliggande buffrande material. Då blir det mindre kondens på speglar, fönster, metall, glas, marmor och kalla ställen på golv och väggar. Det har nackdelen att om man inte regelbundet ventilerar ut fukten kan det samlas stora mängder i väggarna som i värsta fall på sikt också leder till mögel.

Produkterna vi listar här är i varierande grad andningsöppna och lämpar sig inte som tätskickt.

För att skapa andningsöppna lösningar rekommenderar vi följande produkter:

Alla vattenbaserade produkter kan brytas med Pigment 668.

Måla i källaren

Källare är ofta dåligt ventilerade, det kommer in kyla och fukt från ytterväggar och varm fuktig luft när man öppnar mot ovriga rum i huset. När luften står stilla under längre tid och kylls ner mot ytterväggar så kan den inte längre bära på fukten och den kondenserar ut mot kalla ytor. Om fukten blir för hög och inte ventileras ut kan luften blir unket och det kan bildas mögle. Det är bra om man kan cirkulera, ventilera och avfukta luften, men det kan ändå blir fuktigt bakom möbler som står mot en kall yttervägg.

 1. Sprickor och hål kan fyllas med linoljebaserad fönsterkitt eller Träspackel 337.
 2. Grunda obehandlat trävirke 1 gång med
    • Grundolja inomhus 220, icke fyllande och/eller
    • Grundfärg 810, täckande, fyllande, slipbar, matt
 3. Måla sedan 1-2 gånger med: 
    • Oljefärg 820, vit, sidenmatt eller högblank eller
    • Oljefärg 840, finns i 8 kulörer som kan blandas sinsemellan, sidenblank
 1. Rugga upp ytan med sandpapper korn 60-80 och/eller öppna den  med Målarsoda 950.
 2. För att täcka över en kraftig befintlig kulör och för att få ett underlag som kan slipas helt slät måla en gång med Grundfärg 810.
 3. Måla sedan 1-2 gånger med:
    • Oljefärg 820, vit, sidenmatt eller högblank eller
    • Oljefärg 840, finns i 10 kulörer som kan blandas sinsemellan, sidenblank.

Alternativ 1: för en sidenblank, tåligare yta

 1. Grunda 1 gång med Grundolja inomhus 220
 2. Måla 1-2 gånger med Lasyrolja inomhus 261, färglös eller vit.
  Lasyrolja inomhus 261 kan fritt brytas med Oljefärg 840 som finns i 10 kulörer som kan blandas sinsemellan.

Alternativ 2: för en mattare och ändå ganska tålig yta

 1. Måla 1 gång med Lasyrolja inomhus 261, färglös eller vit.
  Lasyrolja inomhus 261 kan fritt brytas med Oljefärg 840 som finns i 10 kulörer som kan blandas sinsemellan.
 1. Rugga upp ytan med sandpapper korn 60-80 och/eller öppna den  med Målarsoda 950.
 2. Om du har slipat viss ställen så att det råa träet tittar fram
    • grunda dessa 1 gång med Grundolja inomhus 220
    • måla med Oljefärg 840 som du bryter till samma kulör som den befintliga oljefärgen. Alla skillnader i underlaget kommer att vara synliga genom lasyren.
 3. Måla 1-2 gånger med Lasyrolja inomhus 261, färglös eller vit.
  Lasyrolja inomhus 261 kan fritt brytas med Oljefärg 840 som finns i 10 kulörer som kan blandas sinsemellan.

Det är ofta inte möjligt att måla om slitna ytor med oljefärg eller lasyr i exakt samma kulör som dem från början var målade med för en rad orsaker. Man kan dock oftas fräscha upp glansen och gör ytan tät och stark igen.

 • På lackade och målade ytor använd Snabbpolish 249.
 • På laserade ytor använd färglös Lasyrolja inomhus 261.
 • håll bort sand och grus.
 • tvätta ytorna med vatten och vår återfettande Växtoljasopa 930
 • tillsätt lite Golv- och Möbelvård 920 till tvättvattnet var 4:e gång får att tillföra lite vax som täpper till mikrosprickor.

Alternativ 1 Golv- och Möbelolja 240 plus evt slutbehandling

 1. Olja 2 gånger med Golv- och Möbelolja 240.
    • Oljan finns i färglös plus 8 kulörer.
    • Välj kulören extra vit 101 för att hålla gran och furu ljusa.
    • Golv- och Möbelolja 240 kan fritt brytas med Oljefärg 840 som finns i 10 kulörer som kan blandas sinsemellan.
 2. Slutbehandla för ökat tålighet och livslängd. Välj:
    • Hårdvaxolja 290 för utsatta golv- och arbetsytor (starkare)
    • Slutbehandlingsolja 245 för matbord och andra ytor man rör vid (mjukare)
    • Betong- och Möbelvax 310 för antika möbler (antik känsla).

Alternativ 2 Hårdvaxolja 290

Golv och möbler som är mindre utsatt för vatten kan få 2 behandlingar med Hårdvaxolja 290.
  • Hårdvaxolja 290 finns i färglös, högblank samt 9 olika kulörer och ger en kraftig infärgning.
  • På större ytor kan en poleringsmaskin användas med fördel.
  • Hårdvaxolja 290 kan fritt brytas med Oljefärg 840 som finns i 10 kulörer som kan blandas sinsemellan.

Upprepa den senaste behandlingen 1 gång:

Om du inte minns eller vet vilken behandling som utfördes sist så gör en tunn behandling med Golv- och Möbelolja 240 för att säkerställa att ytan är mättad och välj sedan eventuell en passande slutbehandling för att öka tåligheten.

 • håll bort sand och grus.
 • tvätta ytorna med vatten och vår återfettande Växtoljasopa 930.
 • tillsätt lite Golv- och Möbelvård 920 till tvättvattnet var 4:e gång får att tillföra lite vax som täpper till mikrosprickor.

OBS! Vi rekommenderar att behandla utsatta golvytor med Golv- och Möbelolja 240 t ex köksgolv, trappor etc, i synnerhet om de utsätts regelbundet för smuts, fett och vatten (se ovan "Olja golv och möbler").

På mindre utsatta golv såsom sovrumsgolv ger LUTNING av gran och furu en mjuk, ljus och i hög grad andningsöppen yta. Lövträdsvirke lutas oftast för att få det ljusare samt förhindra i viss mån att det gulnar eller mörknar.

Innan du lutar golvet

 • se till att det är rent och fri från kåda (som kan tas bort med T-sprit),
 • att det är fri från fett (som kan tas bort med Växtoljesåpa 930,
 • och om det har fläckar orsakade av metall så kan du ta bort dem med Träförnyare 940.

Barrträdsvirke (gran, furu, lärk)

 • Lutas med Lut för barrträ 927.
 • Vårdas med Trägolvsåpa 924.
 • Båda produkterna finns i färglös och vit.

Lövträdsvirke (björk, lind, alm, ek etc)

 1. Betongen kan färgas in med Pigment 668, dock inte med krapp- och ultramarinkulören. Dessa tål inte hög pH.
 2. Försegla betongen med Vattenglas K12
 3. Gör ytan sedan vatten- och smutsavvisande med en behandling med Hårdvaxolja 290 färglös eller kulör.
    • Hårdvaxolja 290 finns i färglös, högblank samt 9 olika kulörer och ger en kraftig infärgning.
    • På större ytor kan en poleringsmaskin användas med fördel.
    • Hårdvaxolja 290 kan fritt brytas med Oljefärg 840 som finns i 10 kulörer som kan blandas sinsemellan.
 4. Polera eventuellt betongytan med Betong- och Möbelvax 310 (OBS! rekommenderas inte till golv eftersom ytan blir för hal).

När man skapar effekter på trä gör det stor skillnad om ytan fortfarande är sugande eller inte:

 • Mjukare, öppnare områden av virket kan ta upp mera pigment, medan hårdare, tätare kan endast ta upp lite. Arbetar man pigment in i en obehandlad virke kommer därför ådringen att framträda. Detta pigment ligger inne i virket skyddad mot slitage på bruksföremål som stolar.
 • Vill man dölja virkets naturliga ådring ska virket mättas innan påbörjar en marmorering eller träimitation.
 • Vill man även dölja virkets struktur ska fördjupning och ojämnheter slipas bort eller fyllas.

Betsa sugande, obehandlad underlag, bibehålla sugförmågan

 • Lasyrbindare 646 och Pigment 668 för att betsa och ge bakgrundskulör. Torkar snabbt. Pigmentet tas upp av ytan. Kan sedan vidarebehandlas med en av våra oljebaserade produkter. Även dessa produkters pigment kommer att tas upp av ytan.

Betsa sugande, obehandlad underlag, och mätta ytan

 • Grunda med Grundolja utomhus 220 bryten med Oljefärg 840 som finns i 10 kulörer som kan blandas sinsemellan. Torkar inom 24 timmar och förhindrar att pigment från efterföljande behandlingar kan tas upp av ytan.

Om ytan ska inte vara sugande längre

Om ytan ska vara helt slät

 • Man kan antingen först fylla djupa sprickor och större hål med Träspackel 337 och sedan grunda med Grundolja utomhus 220 och/eller
 • Först grunda med Grundolja utomhus 220 och sedan fylla dessa med linoljebaserad fönsterkitt.

Träspackel 337 är ett pulver som blandas upp med vatten och torkar snabbt.

Måla sedan evt med Grundfärg 810, låta färgen torka och sliper sedan för att få jämna ytor.

Kulör, marmorering och träimitation kan skapas på många sätt med kombinationer av våra produkter.

Här är en översikt över produkter som kan användas till detta:

Alla dessa oljebaserade produkter kan blandas sinsemellan för att anpassa egenskaper och effekter.

 1. Betsa med Lasyrbindare 646 och Pigment 668 för att skapa kulör eller mönster. Skapar en viss fiberresning som bör slipas bort innan vidare behandling.
 2. Behandla sedan med Golv- och Möbelolja 240,
 3. samt skydda med Hårdvaxolja 290.
 • Ändra golvets karaktär med Hårdvaxolja 290. Har man exempelvis ett golv behandlad med ofärgad olja, kan Hårdvaxoljan ge karaktären av körsbär.
 • Om ytan används mycket skydda evt det kulörta lager med ett lager ofärgad Hårdvaxolja 290.

Frågor och svar och mera info:

Inomhus eller Utomhus?

Våra produkter kan enkelt delas upp i sådana som är avsedda för inomhus bruk och för utomhus bruk, eller både och.

Däremot kan det vara oklart vad som avses med inomhus och utomhus.

Generellt kan man tänka så:

Utomhus räknas allt som är öppet för den kalla, fuktiga utomhusluften, även om det är under tak så pass dragit och oanvänt att det kan samla på sig så fukt under den kalla årstiden och det kan bli långvarig kondens och därav mögel. t ex en öppen veranda, ett halvtak, öppen maskinhall, stallbyggnader med glesa väggar eller dålig ventilation de yttre fönsterbågar i kopplade fönster som ofta immar igen och står fuktiga under den kalla årstiden. Läs mer: Utomhus Inomhus är allt som är skyddat genom väggar och tak, oavsett om det är uppvärmd eller inte, så länge det används som på ett eller annat sätt hålls så pass torr eller vädras då och då, så att det inte blir långvarig kondens. t ex garage, vind, inglasad veranda, stallbyggnad med täta väggar och god ventilation en sommarstuga som visserligen står tomt stora delar av året men ändå har antingen en avfuktare eller värms upp och får torka då och då.