Vad är självantändning?

Växtoljor blir varma när de torkar, eller rättare sagt, oxiderar. Om man skrynklar ihop en trasa full med olja eller oljefärg så samlas värmen längst inne. Ju varmare det blir desto snabbare torkar oljan och ju snabbare olja torkar desto varmare blir det. Under ogynnsamma förhållanden (rätta balans mellan mängden av olja, isolering genom trasan och tillträde av luft för att oljan alls ska kunna torka, typ av material som ökar oljans exponering till luften, samt typ av olja, lösningsmedel och torkmedel) så kan denna process alstra så mycket värme att trasan fattar eld.

Vilka produkter ska man vara försiktig med?

Alla produkter som är baserade på växtoljor. För våra produkter är det alla träoljor och oljefärger, även ren linolja, både för inomhus- och utomhusbruk och i alla kulörer, pigmenterade eller ofärgade.

Kan oljan eller oljefärgen börja brinna?

Nej. Själva oljan eller oljefärgen kan inte självantända i dunken, på en pensel eller på en behandlad yta. Det krävs att större mängder olja på samma ställe, tillträde av luft, samt isolering och koncentrering av värmen inne i sugande material. I dunken kommer inte tillräckligt med luft in, och yta av olja som är exponerad för luft är för liten. Mängden olja i pensel räcker inte. Och på en behandlad yta är oljan så utspridd att den lilla värmen som bildas förs bort omedelbart, och det blir aldrig ens ljummet.

Vilka material måste man vara försiktig med?

Trasor, slipdamm, kutterspån, sågspån, lin, hampa, halm eller annat finfördelat, brännbart och sugande material som är dränkt i växtoljebaserade träoljor och oljefärger kan bli självantändande.

Hur är det med oljat golv?

Man ska vara noggrann med att det inte rinner större mängder olja genom en springa ner i trossbotten när man oljar ett golv, och att man inte häller olja på en hög slipdamm. Några droppar eller milliliter har ingen betydelse, men om man häller ut en massa olja på samma ställe kan det i värsta fall gå illa. Bomull, lin, hampa- eller träbaserad material kan i så fall börja brinna många timmar eller i värsta fall några dagar efter att det blev dränkt med oljan. Har det runnit större mängder olja ner i trossbottnen där man inte kan komma åt (flera hundra milliliter eller mer) så är det viktigt att man håller vakt. Kolla regelbundet om golvet börjar känns varm, om det luktar varm olja eller om man kan se rök eller ånga. I så fall häll vatten genom samma springa som olja har runnit ner igenom och om det inte hjälper ring brandkåren.
Om du använder ett fat med olja i vilket du doppar penseln eller fördelar oljan över en stor yta när du häller ut den, så finns det ingen risk att mängden olja som ändå droppar ner genom en springa kan utgöra någon fara.
Men när man oljar golv blir det en del trasor som blir oljedränkta och dessa ska tas väl om hand. Vi rekommenderar att använda en golvraka för att dra ihop överskottsolja och lyfta oljan i en burk, då blir det mindre olja i trasorna och risken minskar avsevärt.

Vad ska man göra med oljedränka trasor, slipdamm etc?

Om man breder ut trasan på marken eller en gräsmatta, hänger den upp till tork som tvätt eller doppar den i vatten kan det inte börja brinna. Då förs värmen bort snabbare än vad den kan alstras. Oljedränkt slipdamm kan man breda ut till ett tunt lager på max ett par centimeter och spreja på vatten. Man kan också lägga materialet ner i en metalldunk, tillsätt vatten och ev lägga på ett lock. Helt borta är risken först när oljan har torkat. Även under vatten kommer oljan att torka, fast det tar längre tid.

Hur länge finns det en risk?

När oljan har torkat så pass att trasan/materialet har blivit stel så kan det inte längre hända något. När det gäller stora mängder olja i mycket slipdamm eller en stor hög med trasor kan risken föreligga längre. Men även där gäller, när oljan blivit stel finns det inte längre någon risk.

Hur farligt är det egentligen?

Självantändningen är en risk man ska ta på allvar. Är det bara någon droppe olja på en trasa, oljan man pressar ur en pensel, eller lite oljefärg man torkar upp räcker inte mängden. Men om man spiller mycket, välter en dunk, arbetar hela dagen med att olja och torka av och samlar på sig många trasor, när man blandar olika sopor, pressar ihop trasor eller dränkt slipdamm i en sopsäck etc, då är risken påtaglig! Vi har upplevt det och några av våra kunder har upplevt det. Inte alltid att det har börjat brinna, men att det blivit skrämmande varm.
Var försiktig! Självantändningen är en påtaglig risk!
Det är bra att ha som rutin att ta hand om varenda trasa med omsorg tills de har blivit stela! Alltid, även om det är bara en!