Våra produkter kan enkelt delas upp i sådana som är avsedda för inomhus bruk och för utomhus bruk, eller både och.

Däremot kan det vara oklart vad som avses med inomhus och utomhus.

Generellt kan man tänka så:

UTOMHUS räknas allt som är

 • öppet för den kalla, fuktiga utomhusluften, även om det är under tak
 • så pass dragit och oanvänt att det kan samla på sig så fukt under den kalla årstiden och det kan bli långvarig kondens och därav mögel.
 • t ex
  • en öppen veranda,
  • ett halvtak,
  • öppen maskinhall,
  • stallbyggnader med glesa väggar eller dålig ventilation
  • de yttre fönsterbågar i kopplade fönster som ofta immar igen och står fuktiga under den kalla årstiden.

Gå till vår utförliga översikt: UTOMHUS

INOMHUS är allt som är

 • skyddat genom väggar och tak, oavsett om det är uppvärmd eller inte, så länge det används
 • som på ett eller annat sätt hålls så pass torr eller vädras då och då, så att det inte blir långvarig kondens.
 • t ex
  • garage,
  • vind,
  • inglasad veranda,
  • stallbyggnad med täta väggar och god ventilation
  • en sommarstuga som visserligen står tomt stora delar av året men ändå har antingen en avfuktare eller värms upp och får torka då och då.

Gå till vår utförliga översikt: INOMHUS